Jaakko Häkkisen kuiva politiikkasivusto

Kirjoitukset: saamelaiskiista ja uuslappalaiset

Kirjoitukset: saamelaiskiista ja uuslappalaiset

 

 

22.1.2017 Ratkaisuehdotus lappalaiskiistaan

 Kestävä ratkaisu lappalaiskiistaan voidaan saavuttaa vain siten, ettei kummankaan osapuolen oikeustajua rikota. Eri saamelaisheimoille ja lappalaisille tulee määrittää oma alueensa kolttalaissa määritellyn Koltanmaan tapaan. 

19.1.2017 Vielä etnisen saamelaisen määrittelystä

 Lappalaiskiistassa on kaksi erilaista tapaa hahmottaa etnisyyttä: kieliperusteinen ja polveutumisperusteinen. Saamelaista ei voida erottaa aukottomasti esimerkiksi suomalaisesta muuten kuin kieleen ja sukuverkostojen yhteisöön perustuvalla kriteerillä. 

18.1.2017 Miksi puhun uuslappalaisista enkä lappalaisista

 Jostain syystä moni uuslappalaisliikkeeseen kuuluva pitää loukkaavana nimitystä uuslappalainen - he ilmeisesti itse kokevat olevansa aitoja lappalaisia. Selvennän siksi, miksi uus-tarkennin on perusteltu. 

15.1.2017 Lappalaisetko alkuperäiskansa?

 Lappalaiset eivät täytä alkuperäiskansan kriteerejä. Ellei tulevaisuus tuo asiaan muutosta, lappalaisuus on etniselle suomalaisuudelle alisteinen historiallinen alueellinen heimoidentiteetti, jossa korostetaan saamelaisia juuria ja alkuperäisistä asukkaista polveutumista.  

12.1.2017 Kirja-arvio: Kemin-Lappi elää!

 Kansanedustaja Eeva-Maria Maijalan äskettäin julkaisema kirja Kemin-Lappi elää! on suurelta osin tietokirja ja pieneltä osin identiteettipamfletti; jälkimmäisen paljastaa jo kirjan alaotsikko Alkuperäiskansa keminlappalaiset - yksi Suomen neljästä Saamen ryhmästä.

11.12.2016 Kemin Lapin reconquista

 Entisen Kemin Lapin alueen identiteettiliikehdintä voidaan nähdä henkisenä reconquistana eli takaisinvaltauksena. Tässä identiteettityössä Lapin asukkaiden "tyypillisestä suomalaisuudesta" eroavat tekijät kuten arvomaailma, vanhat elinkeinot ja jopa saamelainen kieli nostetaan takaisin pintaan suomalaisuuden yli 300 vuotta sitten alkaneen "valtauksen" alta.

25.7.2015 Keminsaamen rekonstruointihanke saamelaisten kannalta

 Äskettäin uutisoitiin, että joukko saamentutkijoita päätti kesäkuun Olaus Sirma -seminaarissa ryhtyä elvyttämään keminsaamen kieltä. Keminsaamelaisten jälkeläiset ovat nykyään etnisyydeltään suomalaisia, ja on aiheellinen pelko, että mahdolliset tulevat uuskeminsaamelaiset ryhtyisivät vaatimaan saamelaisuutensa tunnustamista. 

21.11.2013 Uuslappalaiset VI: saamelaisten alkuperäisyyden vääristely

 Aika ajoin näkee kommentteja, joissa uuslappalaiset ja heitä tukevat tahot hyökkäävät saamelaisia vastaan kyseenalaistamalla näiden alkuperäisyyden Suomen Lapissa. Tässä on syytä korjata ja tarkentaa erinäisiä kohtia.

15.11.2013 Hyvää syntymäpäivää, Isak Saba!

 Saamelaisten kansallislaulun kirjoittajan syntymästä tulee tänään kuluneeksi 138 vuotta. Nyt on viimeiset hetket pelastaa saamelaiskielet, jotka kaikki ovat uhanalaisia. Saamelaisalueen pakkosaame saattaa olla ainoa pelastus.

19.7.2013 Uuslappalaiset V: Saamelaisuuden liepeille jäävät rajatapaukset

 Suomalaisten ja saamelaisten väliin jää monta ryhmää; näistä yhden eli saamenkielitaitoiset uuslappalaiset katsoisin oikeutetuiksi saamelaiseksi tunnustamiseen.

2.7.2013 Uuslappalaiset IV: Luotettavin saamelaisuuden kriteeri

 Pekka Sammallahden perustelema ryhmäidentifikaatio on ainoa järkevä kriteeri saamelaisuudelle.

13.12.2012 Uuslappalaiset III: Näkyykö saamelaisuus geeneistä?

 Geenien perusteella on täysin mahdotonta selvittää kuka on saamelainen. Saamelaisia geenejä ei ole geenilähtöisesti katsoen olemassakaan, vaan geenit tekee saamelaisiksi ainoastaan se seikka, että niitä kantaa nykyään saamelaiseksi katsottu henkilö ja väestö.

6.10.2012 Uuslappalaiset II: alkuperäiskansa vs. alkuperäisihmiset

 Lapin suomalaiset periytyvät suurelta osin aivan samoista saamelaisista kuin Lapin saamelaisetkin. Suomalainen ei kuitenkaan voi olla saamelainen, ja tuleekin erottaa alkuperäiskansa vähemmistöpoliittisena statuksena alkuperäisihmisistä.

17.6.2012 Saamelaiset vastaan uuslappalaiset

 Jo pidemmän aikaa on jatkunut kiivaana keskustelu ns. uuslappalaisten asemasta. Tämä väestöryhmä, joka pääosin polveutuu suomalaistuneista saamelaisista, vaatii samoja alkuperäiskansan oikeuksia kuin saamelaiset.

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!